Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Το Σύμβολο της Πίστεως (ΠΙΣΤΕΥΩ) και η ερμηνεία του
Το Σύμβολο της Πίστεως (ΠΙΣΤΕΥΩ) και η ερμηνεία του

Το Σύμβολο της Πίστεως είναι σύντομη ομολογία της πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, με σαφήνεια και αυθεντικά τα βασικά δόγματα του χριστιανισμού.

Κατήχηση: αναγκαία και σήμερα!


Κατήχηση: αναγκαία και σήμερα!

Με την παραβολή του Σπορέως είθισται να ξεκινά η κατηχητική χρονιά. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, η κατήχηση δεν είναι μία διαδικασία που σταματά ή που χωρίζεται σε χρονιές κατά το σύστημα των Ακαδημαϊκών ή των σχολικών ετών, αλλά είναι η διαρκής προσπάθεια της Εκκλησίας να μεταγγίζει σε εμάς που με το βάπτισμα γίναμε μέλη της την «αλήθειαν του Ευαγγελίου».


Τι σημαίνει το "" Πάτερ Ημών". Εξήγηση και ερμηνεία.
Το «Πάτερ Ημών» είναι η πιο γνωστή Προσευχή. 


Ονομάζεται Κυριακής Προσευχή και μας την δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Σχεδόν όλοι οι χριστιανοί γνωρίζουν αυτήν την προσευχή πόσοι, όμως, γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει;

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Τα θαύματα άλλοτε και σήμερα.........

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διδάσκαλος και μάρτυρας | Πεμπτουσία
Τι λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος......

«Γιατί λένε μερικοί, δεν γίνονται σήμερα θαύματα; (την απάντηση μου να την ακούσετε με πολλή προσοχή. Γιατί το ερώτημα αυτό το ακούω από πολλούς. Και τακτικά. Αδιάκοπα. Πάντοτε).

Πότε καὶ ποιοὶ ἀποκτοῦν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα? Από το βιβλίο "Πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἁγίου Ἰννοκεντίου Μόσχας"

Τι γιορτάζουμε του “Αγίου Πνεύματος”; | Inspire your life
Ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε: «Ὁ ἄνεμος πνέει ὅπου θέλει• ἀκοῦς τὴ βοή του, ἀλλὰ δὲν ξέρεις ἀπὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει. Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ καθέναν ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα» (Ἰω. 3:8).

Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἡ ἕκτη κατὰ σειρὰ Κυριακὴ μετὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὴν μνήμη τῶν 318 Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ποὺ συνῆλθε στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ. Ἡ σύνοδος συνῆλθε κατὰ πρόσκληση τοῦ Μέγα Κωνσταντίνου κατὰ τὸ εἰκοστὸ ἔτος τῆς βασιλείας του καὶ εἶχε διάρκεια 3,5 χρόνια. Διακριθεῖσες μορφὲς τῆς συνόδου ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀλεξανδρείας, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Εὐστάθιος ὁ Ἀντιοχείας, ὁ Μακάριος ὁ Ἱεροσολύμων, ὁ Παφνούτιος, ὁ Σπυρίδων, ὁ Νικόλαος, κ.ἄ.

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 31 Μαΐου 2020


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ιωάννη, ΙΖ'(17) 1-13

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε,
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Οσία Εμμελεία ( η μητέρα του Αγίου Βασιλείου) Εορτή 30 Μαϊου.Βιογραφία

Η Οσία Εμμελεία καταγόταν από ευσεβή οικογένεια της Καισαρείας της Καππαδοκίας. Ο πατέρας αυτής αναδείχθηκε σε Μάρτυρα κατά τους τελευταίους διωγμούς.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 10-21

οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.

Δείτε την ταινία Ιωσήφ ο Ησυχαστής που πήρε 5 βραβεία στο φεστιβάλ του Λονδίνου (Elder Joseph the hesychast) ντοκιμαντέρ Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στη ζωή του Αγιορείτη ασκητή, Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-11

Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν·

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ο Βίος της Αγίας Υπομονής εορτή 13 Μαρτίου και 29 Μαϊου


Βιογραφία

Η Αγία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, και αργότερα, ως σύζυγος του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, «Ελένη η εν Χριστώ τω Θεώ αυγούστα και αυτοκρατόρισσα των Ρωμαίων η Παλαιολογίνα», ήταν θυγατέρα του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους πολλούς ηγεμόνες - κληρονόμους του μεγάλου Σέρβου κράλη (βασιλιά) Στεφάνου Δουσάν.

Το Ευαγγέλιο της Εορτής της Αναλήψεως.Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΔ'(24) 36-53

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

Η Ανάληψη του Σωτήρος.


Ἐκ δεξιᾶς κάθισας πατρικῆς Λόγε,
Μύσταις παρασχὼν πίστιν ἀσφαλεστέραν.

Βιογραφία

«Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῶ κόσμω, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναϊδιον, Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοὶς Ἀγγέλοις αὐτοῦ, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας. ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἣν τὸ πρότερον».

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η Ανάληψη του Χριστού – Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου

Βλέπετε αυτή τη κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός 
εχάρισε με την ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς; Επήγασε από θλίψη.

Όσιος Ιωάννης ο ΡώσοςΗμ. Εορτής: 27 Μαΐου

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε σὲ ἕνα χωριὸ τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ρωσίας, περὶ τὸ 1690, ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ ἐνάρετους. Ὅταν ἔφθασε σὲ νόμιμη ἡλικία στρατεύθηκε, ἐνῶ βασίλευε στὴ Ρωσία ὁ Μέγας Πέτρος

Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 36-47

ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Οἱ Ἅγιοι Ἀλφαῖος καὶ Κάρπος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα


Ημ. Εορτής: 26 Μαΐου

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Κάρπος ἔζησε τὸν 1ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Τρωάδα τοῦ Ἑλλησπόντου. Φιλοξένησε στὴν οἰκία του τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ ἔγινε βοηθὸς αὐτοῦ στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ κομιστὴς τῶν ἐπιστολῶν ποὺ ἔστειλε ὁ Παῦλος πρὸς τὶς Ἐκκλησίες.

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 26 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 19-36

οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τί δίνει στὸν ἄνθρωπο.?

 

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ Θεός, τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, παντοδύναμο ὅπως ὁ Πατέρας καὶ ὁ Υἱός. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ζωογονεῖ, ἐμψυχώνει καὶ ἐνδυναμώνει τὰ πλάσματα. Αὐτὸ δίνει στὰ ζῶα τὴ ζωή, στοὺς ἀνθρώπους τὸ νοῦ καὶ στοὺς χριστιανοὺς τὴν ἀνώτερη ζωή, τὴν πνευματική. Αὐτὸ φωτίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν βοηθάει νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ἸωάννουΗμ. Εορτής: 25 Μαΐου


Αὐτὴ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρεῖται ὡς δεύτερη εὕρεση, ἀφοῦ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ἄλλη, παρὰ μόνο ἡ πρώτη (24 Φεβρουαρίου). Ἡ εὕρεση αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ κάποιον ἄγνωστο ἱερέα στὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας, μέσα σὲ ἀργυρὴ θήκη, σὲ ἱερὸ τόπο καὶ μεταφέρθηκε μὲ μεγάλη ἐπισημότητα καὶ πομπὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου κατατέθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Στουδίου.

«Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ; Ξέρω, ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια...»


Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στον ιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνε και για την ψυχή σου...

Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της Χάριτος θα γιατρέψει ολότελα, την συγκεκριμένη πληγή... Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας..

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 25 Μαΐου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 2-15

῾Ο δὲ ᾿Ιωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης

Προσκυνητής: ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΡΕΙΤΗΣ(+24 Μαίου)
Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης: Ο Όσιος Συμεών, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' (574 μ.Χ.). Καταγόταν από την Έδεσσα, αλλά γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας.

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Μαΐου 2020


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ιωάννη, Θ'(9) 1-38

Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Ὁμολογητής


Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ καταγόταν ἐκ Συνάδων τῆς Φρυγίας ἀπὸ γονεῖς πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς, ἔζησε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου (813 – 820 μ.Χ.).

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού.

Ένα φιλικό πρόσωπο μου έστειλε το εξής μήνυμα: «πάτερ, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι από δω και πέρα θα ζούμε με τον φόβο και αυτό είναι ένα μαρτύριο. Τί ζωή θα είναι αυτή; Απ' αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο πιστεύω πως ο ιός είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα για να μας οδηγήσουν σιγά σιγά στην στέρηση της ελευθερίας μας. Τί θα πει υποχρεωτικός εμβολιασμός; Και αν ισχύει αυτό που διάβασα ότι το εμβόλιο θα περιέχει κάτι που θα αλλάζει το dna του καθενός και έτσι θα μας καθοδηγούν; τι ζωή θα είναι αυτή χωρίς δυνατότητα επιλογής; Είναι σίγουρο πως σύντομα θα χάσουμε την ελευθερία μας!»

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Άγιος Βασιλίσκος


Ὁ Βασιλίσκος ἐκτομῇ δοὺς τὴν κάραν, Πατεῖ νοητοῦ βασιλίσκου τὴν κάραν. Εἰκάδι δευτερίῃ Βασιλίσκος φάσγανον ἔτλη. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία μας στις 22 Μαΐου εκάστου έτους.

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 17-28

διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.
οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ ἹσαπόστολοιΗμ. Εορτής: 21 Μαΐου

Ὡς γενέτειρα πόλη τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀναφέρεται τόσο ἡ Ταρσὸς τῆς Κιλικίας ὅσο καὶ τὸ Δρέπανο τῆς Βιθυνίας. Ὡστόσο ἡ ἅποψη ποὺ ἐπικρατεῖ φέρει τὸν Μέγα Κωνσταντίνο νὰ ἔχει γεννηθεῖ στὴ Ναϊσὸ τῆς Ἄνω Μοισίας.

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 1-9

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·

Οδοιπορικό στους Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και εξωκκλήσια της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γκούρας Τρικάλων.

Η γυναικεία μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας είναι κτισμένη σε μια πλαγιά του Ιτάμου κοντά στην Πύλη, ΝΔ των Τρικάλων, και σε ύψος 640 μ.
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας – Απέχει από τα Τρίκαλα 22 χλμ. και από την Πύλη 3 χλμ. Από το μοναστήρι μπορεί να δε ι κάνεις όλο τον κάμπο των Τρικάλων και τα απέναντι βουνά των Αντιχασίων.


Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Ιστορικά στοιχεία σχετικά με την Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου

Στις  20 Μαϊου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας. Αρκετά μικρός ορφάνεψε και διαθέτοντας την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε, στους έχοντες ανάγκη, αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο. Λόγω των ικανοτήτων του και της αγάπης που έτρεφε γι’ αυτόν ο λαός, έλαβε το αξίωμα του αρχιεπισκόπου Μύρων.

Αγία Λυδία η Φιλιππησία


Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία είναι Μικρασιάτισσα Aγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Το Βαπτιστήριο-Ναός της Αγίας Λυδίας, δίπλα στο Ζυγάκτη ποταμό όπου βαπτίσθηκε η Αγία (κοντά στους αρχαίους Φιλίππους).

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 5-14

ἐπάρας οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Άγιοι Πατρίκιος επίσκοπος Προύσας, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

19 Μαΐου μνήμη του Αγίου ιερομάρτυρος Πατρικίου , επισκόπου ...

Eις τον Πατρίκιον.
Ἐφεῦρε Πατρίκιος ἐκτμηθεὶς κλέος,
Ὑπὲρ κλέος πᾶν γηΐνων πατρικίων.

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 51-59

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.

Οἱ Ἁγίες Ἀλεξανδρία, Εὐφρασία, Θεοδότη, Ἰουλία, Κλαυδία, Ματρώνα, Τεκοῦσα καὶ Φαεινὴ οἱ ΠαρθενομάρτυρεςΗμ. Εορτής: 18 Μαΐου

Οἱ Ἁγίες Μάρτυρες Ἀλεξανδρία ἢ Ἀλεξάνδρα, Εὐφρασία, Θεοδότη, Ἰουλία, Κλαυδία, Τεκοῦσα καὶ Φαεινὴ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας καὶ ἄθλησαν στὴν Ἄγκυρα τὸ 304 μ.Χ., κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (285 – 305 μ.Χ.).

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 42-52

εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Οδοιπορικό στους Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και εξωκκλήσια της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΥΣΣΑΡΙΩΝΑ- ΔΟΥΣΙΚΟΥ,ΤΡΙΚΑΛΑ

Βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα, κοντά στην κωμόπολη της Πύλης και πάνω από το χωριό Άγιος Βησσαρίων (πρώην Δούσικο) σε υψόμετρο 770 μέτρων, στο όρος Κόζιακας.


Ο Άγιος Νικόλαος ο εκ Μετσόβου


Γεννήθηκε στο Μέτσοβο στα τέλη του 16ου αιώνα από γονείς φτωχούς, αλλά με μεγάλη πίστη στο Θεό, που του ενέπνευσαν τις χριστιανικές αρετές. Η φτώχεια τον κατέβασε στα Τρίκαλα, όπου δούλευε σε φούρνο ενός Τούρκου, σκληρού και άπιστου. Κάποια στιγμή ο Νικόλαος αρνείται την χριστιανική του πίστη και γίνεται Μουσουλμάνος. Ευτυχώς γρήγορα μετανόησε και γύρισε στην πατρίδα του. Αλλά η πιεστική φτώχεια τον ξανάφερε στα Τρίκαλα.

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Μαΐου 2020


Eυαγγέλιο Κυριακής Κατά Ιωάννη, Δ'(4) 5-42

ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη.