Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Όποιος διαβάζει με πόνο ψυχής τους ψαλμούς, παιδί μου, μοιάζει με τον Δαβίδ.

 


Όποιος διαβάζει με πόνο ψυχής τους ψαλμούς, παιδί μου, μοιάζει με τον Δαβίδ.

Γιατί εκείνος με πόνο ψυχής τους έγραψε. Και είναι αδύνατο στο Θεό να μην ακούσει τέτοια ψυχή σε ότι του ζητήσει. Καρδίαν συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Κατάλαβες;


Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

✝️1920-1991✝️

Τι σημαίνει όταν ακούμε "Τα Σα εκ των Σων" στην Θεία Λειτουργία;

 


Τι σημαίνει όταν ακούμε "Τα Σα εκ των Σων" στην Θεία Λειτουργία;


Κάποια φορά, πηγαίνοντας ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, θέλησε να σταματήσει σ’ ένα χωριό Σαμαρειτών. Έστειλε αγγελιοφόρους να προετοιμάσουν τον ερχομό του.

Η αναζήτηση του Θαύματος και η Ιερότητα.

 


Οι άνθρωποι έχασαν την ευλάβεια και τον σεβασμό προς καθετί το ιερό, καθώς επίσης και την ταπείνωση, που κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ανάξιος όχι μόνο να επιτελεί αλλά και να βλέπει απλώς θαύματα. 

Αντικαθιστά το άναμμα ενός κεριού τον εκκλησιασμό;

 


Αντικαθιστά το άναμμα ενός κεριού τον εκκλησιασμό;

 

Πολλοί χριστιανοί δεν εκκλησιάζονται τις Κυριακές τακτικά και αρκούνται να πηγαίνουν κατά αραιά διαστήματα σε εξωκκλήσια και να ανάβουν εκεί ένα κερί.

Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Αρμενίας, εορτή 30 Σεπτεμβρίου.

 


Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου,

Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ,

Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 33-39

Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· διατί οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν;

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής, εορτή 29 Σεπτεμβρίου.

 


Σκίλλης ἀμύνῃ Κυριακὲ πικρίᾳ,

Γεῦσιν γλυκεῖαν, ᾗ θανεῖν κατεκρίθης.

Σκιλλοβόρος δ' ἐννάτῃ μύσεν εἰκάδι Κυριακός.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 12-16

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ.

  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ.

Ανωνύμου ησυχαστού: Το ξεκλείδωμα της καρδιάς στη θεία χάρη Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συνειδητός χριστιανός στην εποχή μας (και ίσως όχι μόνο σε αυτήν), είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στις λέξεις και στο αίσθημα. Γράφοντας εδώ συνειδητός χριστιανός εννοώ αυτόν που δεν περιορίζεται στη δήλωση «και βέβαια υπάρχει θεός», διακρίνοντάς τον από αυτόν που αγωνίζεται να έχει μιαν αληθινά χριστιανική ζωή.

Ποια είναι η αναντιστοιχία λέξεων και αισθήματος στην οποία αναφέρομαι;

Ο Μοναχός που παρακάλεσε για έναν Άγγελο.

 


Ο Μοναχός που παρακάλεσε για έναν Άγγελο.


Ένας Γέροντας είπε ότι υπήρχε κάποιος αναχωρητής, που κατοικούσε στην πιο βαθιά έρημο από αρκετά χρόνια κι είχε αποκτήσει χάρισμα διορατικό, ώστε να συναναστρέφεται με τους αγγέλους.

Όταν προσευχόμαστε στην πραγματικότητα μιλάμε σ’ ΕΚΕΙΝΟΝ!

 


Όταν προσευχόμαστε στην πραγματικότητα μιλάμε σ’ ΕΚΕΙΝΟΝ!


Στην γη δεν έχουμε συγγενή ή φίλο που να μας καταλαβαίνει και να μας αγαπά όπως ο Κύριος. Η αγάπη του ΘΕΟΥ δεν μπορεί να χωρέσει σε λέξεις. Είναι ακατανόητη και αφάνταστη κι εμείς πολύ μικροί, για να κατανοήσουμε τα βάθη της.


Γέροντας Θαδδαίος

Τι σημαίνει όταν ακούμε τα Άγια τοίς Αγίοις στην Θεία Λειτουργία;

 


Τι σημαίνει όταν ακούμε τα Άγια τοίς Αγίοις στην Θεία Λειτουργία;


Ο ιερέας, αφού προσέλθει στην αγία Τράπεζα και κοινωνήσει, προσκαλεί και τους άλλους. Όμως δεν επιτρέπεται σε όλους η κοινωνία των αγίων μυστηρίων.

Άγιος Χαρίτων, εορτή 28 Σεπτεμβρίου.

  


Τῆς γῆς πατήσας τάς τρυφὰς ὁ Χαρίτων,

Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων.

Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Χαρίτων θάνε γήραϊ μακρῷ.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 38-44

᾿Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Μην γκρινιάζεις, θα βρεις τον δρόμο της ΕΥΤΥΧΙΑΣ μετά την στεναχώρια…

 


Μην γκρινιάζεις, θα βρεις τον δρόμο της ΕΥΤΥΧΙΑΣ μετά την στεναχώρια…


Γιατί γογγύζεις, αδελφέ μου; Είδες κανένα γύρω σου να μην σηκώνει τον προσωπικό του σταυρό; Πες τον δυστυχία, πες τον στέρηση, πες τον αρρώστια, πες τον θάνατο.

Τι σημαίνει η φράση: Τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν ;

 


Τι σημαίνει η φράση: Τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν ;


Mέχρι τον 10ο περίπου αιώνα όταν ο Ιερέας έλεγε «τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν» έμεναν μέσα στον Ναό μόνον οι μυημένοι, οι πιστοί χριστιανοί και ετελείτο το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Όσοι έμεναν, στο τέλος της Θ. Λειτουργίας, κοινωνούσαν όλοι.

Ο Άγιος Καλλίστρατος και οι συν αυτώ, εορτή 27 Σεπτεμβρίου.

 


Εἰς τον Kαλλίστρατον.

Τμηθεὶς ὁ Καλλίστρατος αὐχένα ξίφει,

Στρατῷ συνήφθη καλλινίκων Μαρτύρων.


Εἰς τοὺς ἁγίους μθ' Μάρτυρας

Δεκὰς τετραπλῆ Μαρτύρων σὺν ἐννάδι,

Διὰ ξίφους ἄθλησιν ἀθλεῖ τιμίαν.


Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Καλλίστρατος ἔνθεν ἀέρθη.


Βιογραφία

Το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Λουκά, Ε'(5) 1-11


Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,

καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Τι σημαίνει η φράση «στώμεν καλώς»;

 


Τι σημαίνει η φράση «στώμεν καλώς»


Μάθετε τι σημαίνει η φράση που ακούμε στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι ακούμε διότι έτσι μας βοηθάει και να κατανοούμε καλύτερα τι κάνουμε…

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος εορτή της Μετάστασης 26 Σεπτεμβρίου.

  


Πατρὸς παρέστης ἠγαπημένῳ Λόγῳ,

Πάντων μαθητῶν Ἠγαπημένε πλέον.

Πρός γε Θεὸν μετέβη βροντῆς παῖς εἰκάδι ἕκτῃ.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΘ'(19) 25-27

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 22-30

καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ;

Η Αγία Ευφροσύνη, εορτή 25 Σεπτεμβρίου.

  


Τὸ θῆλυ κρύπτεις ἀνδρικῶς Εὐφροσύνη,

Καὶ κρυπτὰ τὸν βλέποντα Δεσπότην βλέπεις.

Εἰκάδα Εὐφροσύνη κατὰ πέμπτην πότμον ὑπέστη.


Βιογραφία

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Η Αγία Ισαπόστολος Θέκλα, εορτή 24 Σεπτεμβρίου.

 


Αὐτὸς σε σῴζει Θέκλα ῥήξας τὴν πέτραν,

Οὗ τῷ πάθει πρὶν ἐρράγησαν αἱ πέτραι.

Πέτρη ἀμφὶ τετάρτην εἰκάδα δέξατο Θέκλην.


Βιογραφία

Σύναξη της Ιεράς Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης "Μυρτιδιώτισσας", εορτή 24 Σεπτεμβρίου.

 


Βιογραφία

Σύμφωνα με την παράδοση η αυθεντική εικόνα της Θεοτόκου με το Χριστό βρέθηκε από ένα βοσκό σε μια κοιλάδα νοτιοδυτικά του νησιού γεμάτη από μυρτιές, που ονομάζονται «Μυρτίδια», τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 16-22

Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Η Εορτή της Συλλήψεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 23 Σεπτεμβρίου.

 


Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου,

Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον.

Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 5-25

᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2020.

  

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Γ'(3) 23-38

Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὤν, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς ᾿Ιωσήφ, τοῦ ῾Ηλί,

τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Ιωαννᾶ, τοῦ ᾿Ιωσήφ,

Ο Άγιος Φωκάς ο Ιερομάρτυρας και Θαυματουργός, εορτή 22 Σεπτεμβρίου.

  


Φωκᾶ, τὸ λουτρὸν σμήγματος παντὸς δέχου.

Λουτρὸν γὰρ ἦν ἀγῶνος, οὐ καθαρσίου.

Εἰκάδι δευτερίῃ λουτρὸν πέφνεν ἔνδοθι Φωκᾶν.


Βιογραφία

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ὁ Προφήτης Ἰωνὰς

 


Ἔζησε ἐπὶ τῶν βασιλέων Ἀμασίου καὶ Ἱεροβοάμ. Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀμαθὶ καὶ εἶχε πατρίδα τὴν Γεχθοφέρ, τῆς φυλῆς Ζαβουλῶν.

Ὁ Ἰωνὰς ἦταν αὐτός, ποὺ μὲ θεία νεύση ἐνθάρρυνε τὸν Ἱεροβοὰμ σὲ πόλεμο κατὰ τοῦ ἄρχοντα τῆς Συρίας, ποὺ κατέληξε σὲ νίκη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀποκατάσταση τῶν συνόρων του.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2020

 


 Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Γ'(3) 19-22

῾Ο δὲ ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ ῾Ηρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ ῾Ηρῴδης,

προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι καὶ κατέκλεισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ᾿Ιησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν

Ο Άγιος Ευστάθιος, η γυναίκα του Θεοπίστη και τα παιδιά του Αγάπιος και Θεόπιστος, εορτή 20 Σεπτεμβρίου.

 


Εὐστάθιον βοῦς παγγενῆ χαλκοῦς φλέγει,

Καὶ παγγενῆ σὺ τοῦ Θεοῦ σῴζεις Λόγε.

Εἰκάδι Εὐστάθιος γενεῇ ἅμα βοῒ καύθη.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2020


 Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Μάρκο, Η'(8) 34-38


Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Ιερό Ευαγγέλιο Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2020

 Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 21-30

Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι· μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδον, εορτή 19 Σεπτεμβρίου.

  


Eις τον Tρόφιμον και Δορυμέδοντα.

Πνέοντες ἓν Τρόφιμε καὶ Δορυμέδον,

Ἓν ἐκ ξίφους δέχεσθε καὶ βίου τέλος.


Eις τον Σαββάτιον.

Ξεσθεὶς σιδηροῖς Σαββάτιος ὀξέσιν,

Εἰς σαββατισμὸν θεῖον ὡς Μάρτυς φθάνει.


Ἐννεαδεκάτῃ Τρόφιμον τάμον, ἠδὲ συνάθλους.


Βιογραφία

Και οι τρεις, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με το Σαββάτιο βρέθηκαν στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη. Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, το Διονύσιο Περώννιο. Αυτός, αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος, βουλευτής, ο Δορυμέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χρίστου. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά το Δορυμέδοντα. Έπειτα, έριξε και τους δύο τροφή στα θηρία, μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια τους σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, αμέσως οι δήμιοι τους αποκεφάλισαν.Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.

Τὴν ἀκαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, ἀνθηφορήσαντες, Μάρτυρες ἔνδοξοι, ἐναπετέματε στερρῶς, τὴν ἄκανθαν τῆς ἀπάτης, Τρόφιμε μακάριε, Ἐκκλησίας ἐντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, καὶ δόξα εὐσεβῶν Δορυμέδον ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.


Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος


 «Βλέπεις τα παιδιά σου και είναι νευρικά και φωνάζουν, θα σταυρώνεις τα παιδιά σου ή το βράδυ που κοιμούνται πήγαινε και σταύρωσε τα παιδιά σου, ή του φέρνεις ένα ποτήρι νερό, σταύρωσέ το «Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ν΄ αγιαστεί το νερό, να το πιεί και να΄ναι αγιασμένο, να δεχτεί μέσα του στην ψυχή του Χάριν Θεού, να ευλογηθεί, να αγιασθεί ο άνθρωπος.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ


Καλημέρα αδελφοί μου, η καλύτερη Χριστιανική διαπαιδαγώγηση που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η κοινή μας προσευχή μαζί τους....Να αφήνετε τα παιδιά να προσεύχονται μαζί σας με γλυκές προσευχούλες.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Με τη γλυκιά αυγούλα

χαρούμενα ξυπνώ

και στέλνω προσευχούλα

ψηλά στον ουρανό.

Αξίωσέ με Θεέ μου

να΄ μαι καλό παιδί

και πάντα χάριζέ μου

χαρά και προκοπή.

Θεέ μου σαν τα πουλάκια

χαρούμενο να ζω

και τ΄ άλλα τα παιδάκια

πολύ να τ΄ αγαπώ.

Χριστιανός 2020 amber alert.

 


Πιστεύω λένε πολλοί αλλά με τον δικό μου τρόπο και όχι με τον τρόπο που εσείς οι Παπάδες μας λέτε να ζήσουμε.

Γνωρίζω για τον Θεό όσα χρειάζομαι να ξέρω γιατί τα υπόλοιπα που μας λέτε είναι μόνο για να νιώσω ενοχές.

Ο δικός μου ο Θεός δεν κρίνει με τέτοιο τρόπο που η εκκλησία σήμερα προσπαθεί να μας διδάξει γιατί ο δικός μου ο Θεός πάντα συγχωρεί και χωρίς να χρειάζεται εγώ να έλθω σε εσάς.

Ο Χριστιανός του 2020 είναι ακατήχητος και το χειρότερο είναι ότι ο καθένας ξεχωριστά γεννά μια θρησκευτικότητα (καμία σχέση με την Ορθόδοξη Πίστη) στο μυαλό του δημιουργημένη και  πλανεμένη με το δικό του νόμο δικαίου.

Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Γορτύνης


Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὁ Εὐμένιος ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτό του σὲ πολλὲς σκληραγωγίες καὶ ἀσκήσεις. Ἡ ἐγκράτεια ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν διέκρινε περισσότερο. Διότι στὸ μυαλό του, εἶχε πάντα τὴν συμβουλὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «πᾶς ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, ποὺ ἀγωνίζεται, ἐγκρατεύεται σὲ ὅλα, ἀκόμα καὶ στὴν τροφὴ καὶ στὸ ποτό, προκειμένου νὰ πετύχει τὸν πνευματικό του σκοπό. Καὶ ὁ Εὐμένιος, ἀκολουθώντας τὰ λόγια τοῦ θεόπνευστου Ἀποστόλου, πέτυχε.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2020

 Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 45-53

Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον·

καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.

καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Απολυτίκιο της ημέρας: Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα  και Αγάπη(βίντεο) | Newspepper

 Στα χρόνια πού βασίλευε στην κοσμοκράτειρα Ρώμη ο Αδριανός, σε μια πόλη της Ιταλίας, ζούσε η ευσεβής και πιστή στον Θεό Σοφία. Καταγόταν από σπουδαία οικογένεια, αλλά σχετικά νωρίς έμεινε χήρα με τρεις θυγατέρες. Για λόγους πού δεν είναι γνωστοί, αργότερα η Σοφία πήρε τις τρεις κόρες της και πήγε στη Ρώμη, όπου συνέχισαν την ενάρετη ζωή τους. Δεν επέλεξε συμπτωματικά και τα ονόματα των τριών θυγατέρων της, αφού τους έδωσε τα ονόματα πού συνοψίζουν τις τρεις βασικές αρετές του χριστιανού, τις οποίες επισημαίνει ο απόστολος Παύλος στον «ύμνο της αγάπης» (Α 7 Κορ. 13,13): νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη. Και τόσο με το παράδειγμά της όσο και με την ανατροφή πού τους έδωσε, οι τρεις θυγατέρες της επιβεβαίωναν στην πράξη ότι όντως βίωναν και την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη. Ήταν αντάξια προς τη ρίζα και τον κορμό κλαδιά!

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2020


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 30-45

Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾿ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον· ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.
καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον ἐν πλοίῳ κατ᾿ ἰδίαν.
καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτοὺς πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοὺς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2020.


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 7-13
Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων,

Η Αγία Ευφημία, εορτή 16 Σεπτεμβρίου.

 

Ὑπὲρ Θεοῦ κτανθεῖσαν ἄρκτου ταῖς μύλαις,
Εὐφημίαις σε χρὴ στέφειν Εὐφημία.
Τῇ ἐκκαιδεκάτῃ Εὐφημίαν ἔκτανεν ἄρκτος.

Βιογραφία

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2020.


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 1-7

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα ἑαυτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Άγιος Βησσαρίων ο Θαυματουργός, εορτή 15 Σεπτεμβρίου.Γῆθεν μεταστὰς Βησσαρίων εἰς πόλον,
Κἀκεῖ ἀρητὴρ ἐστι σὺν θυηπόλοις.

Βιογραφία


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Εορτή της Παγκόσμιας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου.Τὰς ἐν λάρυγγι Σῶτερ ὑψώσεις φέρει,
Ὑψούμενον βλέπουσα τὸν Σταυρὸν κτίσις.
Ὑψώθη δεκάτῃ, Σταυροῦ ξύλον, ἠδὲ τετάρτῃ.

Βιογραφία

Από την ακολουθία του αγιασμού, που τελεί ο ιερέας στα σχολεία την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, παραθέτουμε μεταφρασμένη μία ευχή.

Οι προσευχές των κυπριακών σχολείων
Ας είναι θερμή η προσευχή μας στο Θεό στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς για να χαρίζει πλούσια τη φώτισή Του στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι η πηγή της σοφίας και της γνώσης.
Εσύ, που με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, έκανες τους ψαράδες πάνσοφους αποστόλους, και τους έστειλες να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, για την σωτηρία του κόσμου.

Εσύ, Κύριε, που με το φως Σου διαλύεις κάθε είδους σκοτάδι, δώσε, αυτό το φως Σου να λάμψει και στις καρδιές όλων των διδασκόντων και των μαθητών που σπουδάζουν στο εκπαιδευτήριο αυτό.