Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Ο Άγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας, εορτή 24 Νοεμβρίου.

  


Ἄρρηκτος ἦν τὴν πίστιν ὁ τμηθεὶς Πέτρος,
Ὃς εἶδε Χριστοῦ τὴν στολὴν ἐρρηγμένην.

Ο Άγιος Πέτρος συνδύαζε θερμότατο ζήλο και ανώτερη λαμπρή μόρφωση. Και γρήγορα κατέλαβε σπουδαία θέση στην εκκλησία της Αιγύπτου, αφού διαδέχτηκε τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας Θεωνά.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΖ'(17) 26-37.


καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΖ'(17) 20-25.

᾿Επερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,
οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου, εορτή 23 Νοεμβρίου.

  


Σταλεὶς Ἀμφιλόχιε νεκρῶν ἀμφίοις,

Λόχους σκεδάζεις καὶ νεκρὸς νοουμένους.

Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ θάνατος λάβεν Ἀμφιλόχιον.


Βιογραφία

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Εισόδια της Θεοτόκου, εορτή 21 Νοεμβρίου.

  


Ἔνδον τρέφει σε Γαβριὴλ ναοῦ, Κόρη,

Ἥξει δὲ μικρὸν καὶ τὸ Χαῖρέ σοι λέξων.

Βῆ ἱερὸν Μαρίη τέμενος παρὰ εἰκάδι πρώτῃ.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης, εορτή 20 Νοεμβρίου.

  


Χάραξ κύκλῳ σου, καὶ μετὰ ζωῆς τέλος,

Ἡ ζῶσα, Γρηγόριε, τοῦ Θεοῦ χάρις.

Εἰκάδι Γρηγόριος κεκλήσκετο εἰς πόλον εὐρύν.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 15-18.


Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Ο Προφήτης Αβδιού, εορτή 19 Νοεμβρίου.

  


Ἔφησεν ἂν τι μέλλον Ἀβδιοὺ πάλιν,

Εἰ μὴ τελευτὴν εἶχεν αἰδεῖσθαι τάχα.

Ἐννεακαιδεκάτῃ βίον Ἀβδιοὺ ἐξεπέρησεν.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 1-9

Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας, εορτή 18 Νοεμβρίου.Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2020


 Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 1-10

Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ.

καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.

εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων·

Εισόδια στον Ουρανό.


Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

Ήταν 21 Νοεμβρίου 1994, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στη Θεσσαλονίκη πανηγύριζε ο Ιερός Ναός Παναγίας Δεξιάς. Εκείνη την ημέρα των Εισοδίων γνώρισα τον μακαριστό ήδη Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρό Ιωάννη.

Απόσπασμα λόγου του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχ. Χριστοφόρου, προς τους αδελφούς της Ιεράς Μονής.Τώρα, βλέπετε, έχουμε και αυτή την περίπτωση με τον κορονοϊό, εξ αιτίας του οποίου υπάρχει μία ταραχή σ’ όλο τον κόσμο. Εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Ακούγονται πολλά σενάρια. Όμως να μη εμπιστεύεστε στο κάθε τι που ακούτε, διότι ο κόσμος έχει τα σχέδιά του. Αλλά και ο Θεός έχει τα δικά Του σχέδια. Πάνω από όλα είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός· δεν είναι οι άνθρωποι.

Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για τα ανδρόγυνα με αντίθετους χαρακτήρες.


 

Μου λένε μερικοί άνδρες: «Δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου -είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ!

Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα o Θεός; Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι, ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα, για να μπορούν να ζουν πνευματικά;».

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θλίψη διαπιστώνει ότι ορισμένα ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να στοχοποιούν τους ορθόδοξους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, ως ιδεολογικό αντίπαλό τους».

 


«Απέναντι στις διαστρεβλώσεις του λόγου της Εκκλησίας υπενθυμίζεται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Εγκυκλίους και τις Ανακοινώσεις Της: α) πάντοτε συνιστά πειθαρχία στα υγειονομικά μέτρα μέσα και έξω από τους Ιερούς Ναούς, β) ουδέποτε υποστήριξε τους αρνητές της πανδημίας, γ) ουδέποτε διέδωσε παιδαριώδεις και ειδωλολατρικές απόψεις ότι οι ορθόδοξοι ιερείς ή γενικώς οι χριστιανοί δεν πρόκειται να νοσήσουν λόγω της ιδιότητάς τους.

Καλημέρα!!!


Καλημέρα εν Χριστώ αδελφοί....Εν παντί ευχαριστειτε, τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού είς υμάς.
Μην ξεχνάς ποτέ, να λες καθημερινά στο Θεό,το ευχαριστώ σου. Ο Θεός περιμένει να του λες ευχαριστώ και όταν ακόμη είχες μια δύσκολη ημέρα. Με την ευχαριστία ελκύεις την βοήθεια, το έλεος και τα δώρα της Αγάπης Του προς το μέρος σου.....Να εύχεσαι όλοι μας να έχουμε την δύναμη να ευχαριστούμε Τον Θεό καθημερινά..... Καλημέρα...

Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκαισάρειας και Θαυματουργός, εορτή 17 Νοεμβρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε περίπου το 210 με 215 μ.Χ. Αρχικά ονομαζόταν Θεόδωρος και οι γονείς του ήταν Έλληνες ειδωλολάτρες και είχαν μεγάλη κοινωνική θέση στη Νεοκαισάρεια του Πόντου (γνωστή στην αρχαιότητα και ως Καβηρία, Διάσπολις και Σεβαστή, το σημερινό Νικσάρ) .

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 25-35

Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς·

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Απόστολος Ματθαίος και Ευαγγελιστής, εορτή 16 Νοεμβρίου.

  


«Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις».

Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου.

Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2020.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 9-13

Καὶ παράγων ὁ ῾Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Άγιος Γουρίας, Σαμωνάς και Αβίβος οι Ομολογητές, εορτή 15 Νοεμβρίου 2020.

 


Ξίφος τελειοῖ Σαμωνᾶν καὶ Γουρίαν,

Καὶ φλὸξ Ἄβιβον, οἷς χαρὰ φλὸξ καὶ ξίφος.

Πῦρ πέμπτῃ δεκάτῃ, Ἄβιβον πέφνε, χαλκὸς ἑτάρους.


Βιογραφία

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Η νηστεία των Χριστουγέννων.

 Μία ακόμη ευλογημένη περίοδος νηστείας ξεκινά, πνευματικού αγώνα και προσπάθειας για να στρέψουμε το νου μας προς το Θεό, ο καθένας με τις δυνάμεις του και το πνευματικό του «φιλότιμο» και πάντα σε συνεννόηση με τον πνευματικό του Πατέρα.

Ζητώ την συγχώρεση.


Ιδού αγαπητοί μου αδελφοί ήλθε η ώρα του σταδίου, από αύριο ξεκινούμε την μάχη των παθών μας, αύριο ξεκινά η αναμέτρηση της ψυχής μας έναντι του πονηρού ώστε να δεχθούμε Το Νέον Παιδίον σε μια ψυχή καθαρή από ακαθαρσίες.

Ιερό Ευαγγέλιο Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2020

 

 Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 25-37

Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

 

 Δεινὸς θεολόγος καὶ διαπρεπέστατος ρήτορας καὶ φιλόσοφος ὁ Γρηγόριος. Δὲν γνωρίζουμε τὸ χρόνο καὶ τὸν τόπο τῆς γέννησής του. Ὁ Σ. Εὐστρατιάδης ὅμως, στὸ ἁγιολόγιό του, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος γεννήθηκε τὸ 1296 στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Συγκλητικὸ καὶ τὴν εὐσεβεστάτη Καλλονή).

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2020

 

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 43-52

καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

 


Ὁ μεγάλος αὐτὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τὸ 347 μ.Χ. Πατέρας του ἦταν ὁ στρατηγὸς Σεκοῦνδος καὶ μητέρα του ἡ Ἀνθοῦσα. Γρήγορα ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, καὶ ἡ μητέρα του – χήρα τότε 20 ἐτῶν – τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν μόρφωσε κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2020

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 9-16

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.

ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ


 

πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού

Την πρόταση νοιώθω ότι πρέπει να την κάνω ως ένας απλός Ορθόδοξος Χριστιανός αυτού του δημοκρατικού κράτους που το σύνταγμά του υπερασπίζεται τα θρησκευτικά δικαιώματα όχι μόνον των ορθοδόξων αλλά και των άλλων θρησκειών.

Μη δικαιολογείς τον θυμό σου. Μη λέμε αβασάνιστα εκείνο το επιπόλαιο και ένοχο, που είναι ασυγχώρητη δικαιολογία: «Ο δικός μου θυμός περνά γρήγορα».

Περνά ίσως γρήγορα, αλλά τι αφήνει πίσω του; Είναι πολύ δύσκολο -και συχνά αδύνατο- να επανορθώσουμε ό,τι καταστρέψαμε με το θυμό μας. Μετά τη θύελλα και το χαλάζι ξαναβγαίνει ασφαλώς ο ήλιος, αλλ’ όμως πίσω ολόκληρες εκτάσεις παραμένουν καταστρεμμένες.

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας, εορτή 12 Νοεμβρίου.

  


Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου (η Αμαθούς, ήταν η σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.).

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΓ'(13) 1-9

Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν;

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Άγιος Βίκτωρ ο Μεγαλομάρτυρας, εορτή 11 Νοεμβρίου.

  Ἀνήκει στὸ μαρτυρικὸ χορό, ποὺ μὲ τὸ αἷμα τοῦ πότισε τὸ ζωηφόρο δένδρο τῆς χριστιανικῆς πίστης τὸν δεύτερο αἰώνα μετὰ Χριστόν, ὅταν βασιλιὰς ἦταν ὁ Ἀντωνίνος (160).