Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

Αγαπητοί μας αδελφοί στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την μορφή  και αναζήτησή σας στο ιστολόγιό μας ζητάμε την κατανόησή σας και μέχρι νεοτέρας  σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το site της ενορίας μας στο facebook Ενορία Μεγάρχης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


 

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης και η Αγία Αθανασία μετά των τριών θυγατέρων της, εορτή 31 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.).

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2021

 Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΘ'(19) 1-10

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ·

καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Οι Τρείς Μεγάλοι Ιεράρχες εορτή 30 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 14-19

῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, εορτή 29 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ιγνάτιος (τιμάται 20 Δεκεμβρίου) ήταν διάδοχος των Αποστόλων και χρημάτισε δεύτερος Επίσκοπος Αντιοχείας.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2021.

  Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 22-24

Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, εορτή 28 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. ή και ενωρίτερα.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 1-20

Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 9-16

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εορτή 27 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Όσιος Κλήμης ο εν Σαγματά Βοιωτίας, εορτή 26 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Κλήμης υπήρξε γόνος ευσεβών Χριστιανών που κατάγονταν από την Αθήνα.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 26 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 24-34

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν.