Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης και η Αγία Αθανασία μετά των τριών θυγατέρων της, εορτή 31 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.).

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2021

 Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΘ'(19) 1-10

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ·

καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Οι Τρείς Μεγάλοι Ιεράρχες εορτή 30 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 14-19

῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, εορτή 29 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ιγνάτιος (τιμάται 20 Δεκεμβρίου) ήταν διάδοχος των Αποστόλων και χρημάτισε δεύτερος Επίσκοπος Αντιοχείας.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2021.

  Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 22-24

Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, εορτή 28 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. ή και ενωρίτερα.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 1-20

Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 9-16

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εορτή 27 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Όσιος Κλήμης ο εν Σαγματά Βοιωτίας, εορτή 26 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Κλήμης υπήρξε γόνος ευσεβών Χριστιανών που κατάγονταν από την Αθήνα.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 26 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 24-34

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εορτή 25 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας, από τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού  και την Νόννα .

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου 2021

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 9-16

Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Οσία Ξένη εορτή 24 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Η Οσία Ξένη έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Ονομαζόταν στην αρχή Ευσεβεία και καταγόταν από τη Ρώμη.

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021.

  


Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΗ'(18) 35-43

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν·

Όσιος Κλήμης Επίσκοπος Άγκυρας, Αγαθάγγελος και Διονύσιος ο εν Ολύμπω εορτή 23 Ιανουαρίου

  


Βιογραφία

Ο πατέρας του Κλήμη ήταν ειδωλολάτρης. Πέθανε, όμως, νωρίς και η ανατροφή του Κλήμη έγινε με όλη τη χριστιανική επιμέλεια, από την ευσεβέστατη μητέρα του Ευφροσύνη.

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΒ'(22) 15-22

Τότε πορευθέΚατάντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Απόστολος Τιμόθεος, εορτή 22 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι Πράξεις των Αποστόλων και οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ο Τιμόθεος ήταν ο πιο αγαπητός μαθητής του και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 1-9

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ συνήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ο τρόπος να ζητάς βοήθεια από Τον Θεό.

 


Να μάθει κανείς από νωρίς να κάνει τον σταυρό του, που ξυπνά, που κοιμάται, που ξεκινά κι επιστρέφει στο σπίτι, που αρχίζει και τελειώνει το φαγητό του ή την εργασία του, που πιάνει το τιμόνι ή το μολύβι.

Τι ωραίο να ζητάμε πάντα τη βοήθεια του Θεού για όλα. Και θα την έχουμε. Γι’ αυτό υπάρχει, για να δίνει σε αυτούς που του ζητούν, για ν’ ανοίγει σε αυτούς που του κρούουν, για ν’ ακούει αυτούς που τον επικαλούνται.

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

Που είναι αφιερωμένη η κάθε ημέρα της εβδομάδας;

 


Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση κάθε ημέρα της εβδομάδας είναι αφιερωμένη και σε κάποιον Άγιο ή σε ένα θρησκευτικό γεγονός.

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής εορτή 21 Ιανουαρίου.


Βιογραφία

Ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μ.Χ. από πλούσιους και ευγενείς γονείς.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΒ'(22) 35-46

Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νομικός, πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων·

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας, εορτή 20 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. κατά τους χρόνους της βασιλείας του Γρατιανού (375 - 383 μ.Χ.).

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 17-23

καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρείας εορτή 19 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γεννήθηκε το 301 μ.Χ. σε κάποιο χωριό της Άνω Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 - 395 μ.Χ.).

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Γ'(3) 13-21

Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Ο Χριστός είναι η έμπνευση στον πίνακα της ζωής σου!!

Αυτό το άγγιγμα που αισθάνεσαι το βράδυ στην προσευχή σου είναι η παρουσία Του Αγίου Πνεύματος, ο πόνος που προκαλούν τα λόγια του αυτοελέγχου σου είναι τα σημάδια της ταπείνωσης, η χαρά που σε λούζει στο τέλος της προσευχής είναι η ένωση σου με Τον Χριστό.....Με αυτή την χαρά αύριο θα ζωγραφίσεις μια καινούρια ημέρα στον πίνακα της ζωής σου και την έμπνευση θα στη δώσει ο Χριστός μέσα από την σημερινή εμπειρία της προσευχής σου..... Καλό ξημέρωμα χαρά μου ο Κύριος μετά σού!

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ


Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε Ορθόδοξο χριστιανικό ναό διατηρείται μέσα στο αρτοφόριο ή στο σκευοφυλάκιο για μεγαλύτερη ασφάλεια ο Προηγιασμένος Τίμιος Αμνός ο οποίος είναι καθ’ολοκληρίαν εμποτισμένος με το αίμα του Χριστού μας.

Γιατί μας λείπει η συγκέντρωση στην προσευχή και στις Ιερές Ακολουθίες; Α' Μέρος

 

Με ρώτησε μια κυρία..... Πάτερ έχω ένα πρόβλημα όταν είμαι στην εκκλησία δεν μπορώ να συγκεντρώσω τον εαυτό μου στην προσευχή ή στην ακολουθία... Όλο το μυαλό μου φεύγει σε σκέψεις....Τι να κάνω;

Γιατί μας λείπει η συγκέντρωση στην προσευχή και στις Ιερές Ακολουθίες; Β' Μέρος

 


Συνεχίζουμε στο θέμα της έλλειψης συγκεντρώσεως εν ώρα προσευχής και στις Ιερές Ακολουθίες στους Ιερούς Ναούς όπου εκκλησιαζόμαστε.
Τα πάντα στην ζωή μας έχουνε το νόημα τους το κοσμικό και το πνευματικό..

π.Σπυρίδων Σκουτής


 Πολλοί χριστιανοί αδερφοί μας προσπαθούν να γίνουν Άγιοι ξεχνώντας να γίνουν πρώτα άνθρωποι. Σαν να πας από το δημοτικό στο Πανεπιστήμιο. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να γίνονται φαρισαϊστικές μαριονέτες στην αρένα των δαιμόνων αγκαλιά με τη δεξιά πλάνη.

Άγιος Πορφύριος


 

Αν πιστεύεις όλα διορθώνονται.

 

Πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὁ μετέπειτα διάσημος γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας Εὐγένιος Ἰονέσκο ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ συνέβη τό ἑξῆς περιστατικό, ὅπως ὁ ἴδιος τό διηγήθηκε σέ συνέντευξή του στό περιοδικό Paris match πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια:

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος

 

Εις την πολύπαθη Ελληνική Κύπρο μας, σήμερα άγει τα ονομαστήρια του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος..... Είχα την τιμή να τον γνωρίσω όταν υπηρετούσα στα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο και να νουθετηθώ από την παρουσία του σε διάφορες καταστάσεις της ζωής μου, μένει ο ένας και ο μοναδικός λόγος του....

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, εορτή 18 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 14-19

῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, εορτή 17 Ιανουαρίου.

 


Βιογραφία

Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία.

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Ιανουαρίου 2021.

  


Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΖ'(17) 12-19

καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Επικοινωνία

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 24310-86171

 6984354699 (πρωτ. Σπυρίδων Μεγαρχιώτης)


Εmail Eποινωνίας:

inasm.gr@gmail.com

pspiridonmegarhi@gmail.com

Η Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου, εορτή 16 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Την ημέρα αυτή τελούμε την προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, με την οποία τον έδεσε και τον έριξε στην φυλακή ο τετράρχης Ηρώδης, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Ευαγγελιστή Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων (12ο κεφάλαιο των Πράξεων).

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΗ'(18) 23-35

Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

Όσιος Παύλος ο Θηβαίος εορτή 15 Ιανουαρίου.

  Βιογραφία

Ο ερημικός και ήουχος τόπος είναι από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της αυτοσυγκέντρωσης και προσευχής προς το Θεό.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2021.

  Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 1-8

Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Η Αγία Νίνα η Ισαπόστολος εορτή 14 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Η Αγία Νίνα (ή Νίνω) γεννήθηκε στην Καππαδοκία, όπου κατοικούσαν πολλοί Γεωργιανοί και φέρεται ως συγγενείς του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 27-38

τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι,

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Για μια καλή χρονιά.

 


Θα σου πάει καλά όλη η χρονιά, όχι αν μεθάς την πρώτη του μηνός, αλλά αν και την πρώτη του μηνός και κάθε μέρα κάνεις αυτά που αρέσουν στον Θεό.

Άγιος Έρμυλος και Στρατόνικος εορτή 13 Ιανουαρίου.

  


Βιογραφία

Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμυλος και Στρατόνικος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ανατολής Λικινίου (308 - 323 μ.Χ).

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2021.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Κ'(20) 1-8

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης: Η εξαγριωμένη τίγρης.

  


(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)


Όταν επισκέφθηκαν [ο Γέροντας, π. Ευμένιος Σαριδάκης με μια ομάδα πνευματικών του τέκνων] τον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, ο Γέροντας βρέθηκε μπροστά σε μια ινδική τίγρι, πολύ εξαγριωμένη.